Internetinio serviso reglamentas

PROUVE LIETUVA INTERNETINĖS SVETAINĖS TAISYKLĖS

 

1. Ką reiškia vartojami apibrėžimai?


Apibrėžimai, rašomi didžiąja raide Prouvé Lietuva Internetinės svetainės taisyklėse (toliau – Taisyklės), turi tokią reikšmę:
1)    Partnerio paskyra (toliau – Paskyra) – Paskyra Prouvé Lietuva internetinėje svetainėje, prie kurios prieigą jam suteikė Prouvé Lietuva ir prie kurios Partneris gali prisijungti naudodamasis savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
2)    Prouvé Prekės ženklas (toliau – Prekės ženklas) – teisių visuma priklausanti Prouvé sp. z o. o. sp. k., įmonės registruota buveinė adresu: Vroclave, Lenkijoje, ul. Wyścigowa 56H, 53-012 Wrocław, įrašyta į Nacionalinio Teismo Registrą (NTR) po apygardos teismu Wrocław-Fabryczna Wrocław, Nacionalinio Teismo registro 6 Ekonomikos padalinio, KRS: 0000665414, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, (įskaitant autorių teises bei pramoninės nuosavybės teises) į kurias patenka Prouvé prekės ženklas ir pramoninis dizainas apie kurias pranešta arba, kurios yra registruotos Lenkijos patentų biure, Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnyboje (EUIPO), Pasaulinėje Intelektinės Nuosavybės Organizacijoje (WIPO) ar registruotas Patentų biure atitinkamoje šalyje.
3)    Prouvé Lietuva partneris (toliau – Partneris) – asmuo, pasirašęs Bendradarbiavimo sutartį su Prouvé Lietuva ir, kuris naudojasi Prouvé Lietuva internetinėmis paslaugomis;
4)    Prouvé produktai (toliau – Produktai) – tai Prouvé Prekės ženklu pažymėti Produktai, kuriuos oficialus atstovas Lietuvoje pateikia į Lietuvos ar kitą rinką, įskaitant informacinę ir/ar rinkodaros medžiagą;
5)    Prouvé Lietuva – Uždaroji akcinė bendrovė ,,Viveka Victoria“, Sakalų g. 6- 44, Lt- 08124, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 304918539.
6)    Taisyklės – Prouvé Lietuva internetinės svetainės Taisyklės;
7)    Prouvé Lietuva internetinė svetainė (toliau – Internetinė svetainė) – Prouvé Lietuva sukurtas internetinis puslapis, kurio dalis yra internetinė Prouvé Lietuva parduotuvė bei Paskyra, prieinama Partneriui po prisijungimo internetinėje svetainėje www.lt.prouve.com, suvedus savo asmeninius prisijungimo duomenis.
8)    Prouvé Lietuva internetinė parduotuvė (toliau – Parduotuvė) – Prouvé Lietuva priklausanti internetinė parduotuvė domeno adresu – www.lt.prouve.com, kurioje Partneris gali sudaryti Produktų pirkimo – pardavimo sutartį su Prouvé Lietuva;
9)    Sutartis – distribucijos sutartis sudaryta tarp Partnerio ir Prouvé Lietuva, remiantis pareiškėjo pareikšta ir Prouvé Lietuva patvirtinta paraiška. Sutartis, Sąlygos, elgesio taisyklės ir karjeros planas nustato bendradarbiavimo sąlygas tarp Partnerio ir Prouvé Lietuva.
10)    Paslaugos – Prouvé Lietuva teikiamos paslaugos, kurios prieinamos Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje nuotoliniu būdu.
11)    Paslaugos gavėjas – asmuo, kuris naudojasi Prouvé Lietuva Internetinės svetainės paslaugomis.
12)    Prouvé Lietuva tvarko Partnerių asmens duomenis vadovaudamasi bendrai taikomais įstatymais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
13)    Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymas ir kt.


2. Kokie klausimai yra reglamentuojami šiame dokumente?


2.1. Prouvé Lietuva Internetinės svetainės Taisyklės reguliuoja Internetinės svetainės naudojimosi taisykles, o veiksmams, kurių neapima šios Taisyklės, taikytini Lietuvoje galiojantys įstatymai.
2.2. Prouvé Lietuva teikia Paslaugas Paslaugos gavėjams bei Partneriams bendradarbiaujantiems su Prouvé Lietuva, remiantis Sutartimi (įskaitant - bendradarbiavimo Sąlygas ir Karjeros planą).
2.3. Paslaugų gavėjas Paslaugomis naudojasi nemokamai.


3. Koks yra siūlomas Prouvé Lietuva Paslaugų spektras?


3.1. Prouvé Lietuva Internetinės svetainės teikiamos Paslaugos:
1) prieiga prie bendros informacijos apie Prouvé Lietuva,
2) prieiga prie internetinės registracijos (t. y. elektroninės paraiškos, tam, kad asmuo galėtų susikurti asmeninę Paskyrą), Paskyros sukūrimas ir Sutarties sudarymas, taip pat bendradarbiavimo sąlygos, įskaitant šalių tarpusavio teises ir pareigas, kurios išdėstytos atskiruose dokumentuose, t. y. bendradarbiavimo Sąlygose ir Karjeros Plane, kuris prieinamas Internetinėje svetainėje www.lt.prouve.com,
3) prieiga prie Prouvé Lietuva Parduotuvės, prisijungus prie Partnerio Paskyros svetainėje: www.lt.prouve.com, kurioje Partneris gali pirkti Prouvé Produktus, rasti išsamias užsakymų pateikimo ir jų įvykdymo taisykles, taip pat skundo pateikimo tvarką, susijusią su Produktų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymu, kuri reglamentuojama Prouvé Lietuva Parduotuvės Taisyklėse, kurias galima rasti Parduotuvėje, prisijungus prie Partnerio Paskyros, domeno adresu: www.lt.prouve.com,
4) prieiga prie Partnerio Paskyros, prisijungus prie Internetinės svetainės, domeno adresu www.lt.prouve.com, kuri suteikia Partneriui prieigą prie:
a) struktūros,
b) nuolaidų ir atlygio sistemos už kiekvieną kalendorinį mėnesį,
c) pateiktų sąskaitų – faktūrų už kiekvieną kalendorinį mėnesį,
d) pranešimų laukelio,
5) prieigą prie informacinės, mokomosios, rinkodaros ir reklaminės, instrukcijų medžiagos (įskaitant esamus Produktų katalogus), kurie parengti Prouvé Lietuva Partneriams, prisijungus prie Partnerio Paskyros svetainėje domeno adresu: www.lt.prouve.com
6) prieigą prie Prouvé Prekės ženklo ar Produktų oficialaus formato, kad Partneriai galėtų atsisiųsti, prisijungus prie Partnerio Paskyros Internetinėje svetainėje, domeno adresu www.lt.prouve.com
7) prieigą prie dokumentų, susijusių su Partnerių ir Prouvé Lietuva bendradarbiavimu, kuriuos galima rasti prisijungus prie Partnerio Paskyros Internetinėje svetainėje, domeno adresu www.lt.prouve.com,
8) prieigą prie motyvacinių ir lojalumo programų taisyklių, kurias galima rasti prisijungus prie Partnerio Paskyros Internetinėje svetainėje, domeno adresu www.lt.prouve.com,
9) prieigą prie informacijos, įvykių ir naujienų apie Prouvé Lietuva ar Partnerius, kuriuos galima rasti prisijungus prie Partnerio Paskyros Internetinėje svetainėje, domeno adresu www.lt.prouve.com,
3.2.  Galimybę naudotis Paslaugomis, nurodytomis 3.1. (1-2) punktuose turi visi interneto vartotojai be papildomų reikalavimų ar apribojimų, ypač registracijos ar prisijungimo metu svetainėje, domeno adresu www.lt.prouve.com.
3.3. Galimybę naudotis Paslaugomis, nurodytomis 3.1. (3-9) punktuose turi tik Partneriai, kurie sėkmingai prisijungs prie Partnerio Paskyros, svetainėje www.lt.prouve.com.


4. Kokie yra Prouvé Lietuva paslaugų teikimo techniniai reikalavimai ir sąlygos?


4.1. Paslaugų naudojimasis  Prouvé Lietuva svetainėje yra įmanomas,  jei Paslaugos gavėjo IT  sistema atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:4.1. Paslaugų naudojimasis  Prouvé Lietuva svetainėje yra įmanomas,  jei Paslaugos gavėjo IT  sistema atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
1) turi prieigą prie interneto,
2) turi prieigą prie interneto naršyklės Internet Explorer 11 arba naujesnės versijos, "Mozilla Firefox" 53.0 versijos arba naujesnės versijos, "Google Chrome" 58.0 versijos arba naujesnės versijos, "Opera versija 44.0 arba naujesnės versijos," Safari 5.1 "arba naujesnės versijos,
3) naršyklė atpažįsta slapukus „cookies“,
4) svetainė turi ne mažiau kaip 1024 x 768 pikselių skiriamąją gebą,
5) turi prieigą prie "Java" ,"Java Script", "Acrobat Reader" programų, jei to reikalauja Paslauga,
6) turi el. pašto adresą, jei to reikalauja Paslauga. 
4.2. Prouvé Lietuva pareiškia, kad, siekiant sužinoti Paslaugų gavėjų interesus ir poreikius, naudoja slapukų (cookies) mechanizmą, kuris kaupia trumpą  informaciją Paslaugų gavėjo kompiuteryje, kuri yra  identifikuojama  ir tokiu būdu leidžia sužinoti  interesus ir Paslaugų gavėjo elgesį. Paslaugų  Gavėjas gali nurodyti saugojimo sąlygas arba naudotis pirmiau pateikta informacija, naudodamas programinės įrangos nustatymus, naudojamus Prouvé Lietuva Internetinės svetainės peržiūrai. Privatumo sąlygas, įskaitant informaciją apie slapukus, galite rasti privatumo politikoje ir slapukų (cookies) taisyklėse.4.2. Prouvé Lietuva pareiškia, kad, siekiant sužinoti Paslaugų gavėjų interesus ir poreikius, naudoja slapukų (cookies) mechanizmą, kuris kaupia trumpą  informaciją Paslaugų gavėjo kompiuteryje, kuri yra  identifikuojama  ir tokiu būdu leidžia sužinoti  interesus ir Paslaugų gavėjo elgesį. Paslaugų  Gavėjas gali nurodyti saugojimo sąlygas arba naudotis pirmiau pateikta informacija, naudodamas programinės įrangos nustatymus, naudojamus Prouvé Lietuva Internetinės svetainės peržiūrai. Privatumo sąlygas, įskaitant informaciją apie slapukus, galite rasti privatumo politikoje ir slapukų (cookies) taisyklėse.
4.3. Paslaugų gavėjas privalo naudotis Prouvé Lietuva Internetine svetaine:4.3. Paslaugų gavėjas privalo naudotis Prouvé Lietuva Internetine svetaine:
1) vadovaujantis Prouvé Lietuva tinklalapio Taisyklėmis ir galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais,
2) taip, kad netrukdytų Internetinės svetainės  funkcionavimui, ypač naudojant konkrečią programinę įrangą ar prietaisus.
4.4. Paslaugų gavėjas sutinka:
1) nenaudoti ir neperduoti neteisėto turinio, ypač tokio, kuris pažeidžia kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, intelektinės nuosavybės teises, autorines Prouvé Lietuva teises, trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, laikytis bendrųjų elgesio taisyklių ir principų.
2) nesiųsti ir netalpinti nepageidaujamos komercinės informacijos (kitaip – „šlamšto“) svetainėje,
3) neatskleisti trečiosioms šalims Partnerio Paskyros duomenų,
4) nesinaudoti kitų Partnerių Paskyromis ir nesiimti jokių kitų panašių veiksmų dėl kito Partnerio Paskyros duomenų gavimo.
4.5. Prouvé Lietuva neatsako Paslaugos gavėjams už negalėjimą tinkamai naudotis Internetine svetaine ir jos teikiamomis Paslaugomis, dėl techninių problemų ar techninių apribojimų atsirandančių IT sistemoje, elektroninėje sistemoje arba telekomunikacijų infrastruktūroje, kuriomis naudojasi Paslaugos gavėjas.
4.6. Prouvé Lietuva negarantuoja nuolatinio ir nepriekaištingo Internetinės svetainės funkcionavimo.
4.7. Prouvé Lietuva gali sustabdyti Internetinės svetainės veikimą, jei reikia atlikti tam tikrus darbus, pvz. patikros ar kitus panašius veiksmus, susijusius su Internetinės svetainės Paslaugų pratęsimu ar keitimu.
4.8. Prouvé Lietuva neatsako už turinį, paskelbtą išorinėse svetainėse, kurių URL buvo pateikti Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje, neatsako už Paslaugų gavėjo paskelbtą informaciją ar priimtus atitinkamus sprendimus Internetinėje svetainėje.


5. Kaip prisijungti prie Partnerio Paskyros Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje?


5.1.  Prisijungti prie Prouvé Lietuva Internetininės svetainės (prie Partnerio Paskyros) gali tik registruotas Paslaugos gavėjas ar Partneris. Informacija apie tai, kaip tapti Partneriu, galite rasti čia.
5.2. Prisijungti prie Partnerio Paskyros, Prouvé Lietuva Internetininėje svetainėje galima suvedus prisijungimo vardą, kuris yra Prouvé Lietuva nurodytas kaip el. pašto adresas (kurį pateikė Partneris) ir asmeninį slaptažodį.
5.3. Partneris neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti Partnerio Paskyros atpažinimo duomenų ir atsako už minėtų duomenų atskleidimo pasekmes.
5.4. Prouvé Lietuva imsis visų techniškai įmanomų ir pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų Partnerio Paskyroje surinktus duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos ir/ar įsikišimo, taip pat nuo neleistino Partnerio Paskyros naudojimo.


6. Kaip saugome asmens duomenis?


6.1. Prouvé Lietuva Partnerių asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei bendrai taikomais įstatymais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
6.2. Be to, Partnerių asmens duomenys yra tvarkomi pagal taisykles, kurios išsamiai išdėstytos Sutartyje ir bendradarbiavimo Sąlygų 6 punkte.
6.3. Partnerių asmens duomenų tvarkytojas yra UAB ,,Viveka Victoria“, adresas: Sakalų g. 6- 44, LT-08124, Vilnius, Lietuva.
6.4. Išsamią informaciją apie asmens duomenų apsaugą rasite Privatumo ir slapukų politikos taisyklėse.


7. Kas turi teisę į intelektinės nuosavybės teises ir kokiu mastu Paslaugų gavėjas gali jas naudoti?


7.1.  Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorines teises ir pramoninės nuosavybės teises į Internetinę Svetainę (jos navigacijos sprendimai, turinio ir grafikos pasirinkimas, išdėstymas) bei visa kita joje patalpinta medžiaga, įskaitant tekstus, aplikacijas, nuotraukas, garso ir vaizdo medžiagą, grafinius ženklus, Prekių Ženklus, duomenų bazes, priklauso Prouvé Lietuva arba trečiosioms šalims, su kuriomis Prouvé Lietuva sudarė atitinkamas sutartis.
7.2.  Paslaugų gavėjas turi teisę naudoti medžiagą ir/ar Prouvé Prekės ženklą, paskelbtą oficialiame Prouvé Lietuva tinklalapyje, tik gavus išankstinį Prouvé Lietuva sutikimą


8. Kaip pateikti skundą?


8.1.  Paslaugų gavėjas gali pateikti skundą dėl Internetinėje svetainėje teikiamų Paslaugų, per 7 dienas nuo tos dienos, kurią įvyko įvykis, dėl kurio teikiamas skundas:
1) raštu - Prouvé Lietuva – Uždaroji Akcinė Bendrovė ,,Viveka Victoria“, Sakalų g. 6- 44, Lt- 08124, Vilnius, Lietuva, nurodydami: skundas dėl Internetinės svetainės;
2) elektroniniu būdu – info@prouve-europa.eu.
8.2. Skunde turi būti nurodyta:
1) Paslaugų gavėjo vardas ir pavardė,
2) Paslaugų gavėjo adresas,
3) Partnerio numeris – kai Paslaugų gavėjas yra Partneris,
4) Skundo priežastis ir jos išsamus aprašymas.
8.3. Skundas išnagrinėjamas per 7 dienas nuo jo faktinio gavimo dienos.
Apie skundo nagrinėjimo eigą Prouvé Lietuva nedelsiant praneša elektroniniu būdu arba Pranešimų paskyroje, kuri prieinama Partneriui prisijungus prie Partnerio Paskyros Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje, domeno adresu: www.lt.prouve.com (kai Paslaugos gavėjas yra Partneris) arba raštu.


9. Kada baigiasi Prouvé Lietuva Internetinės svetainės naudojimo laikotarpis?


9.1. Paslaugų gavėjas bet kuriuo metu gali atsisakyti naudotis Prouvé Lietuva Internetine svetaine, įskaitant joje teikiamomis paslaugomis.9.1. Paslaugų gavėjas bet kuriuo metu gali atsisakyti naudotis Prouvé Lietuva Internetine svetaine, įskaitant joje teikiamomis paslaugomis.
9.2. Prouvé Lietuva gali atimti iš Paslaugų gavėjo teisę naudotis Internetine svetaine, taip pat gali pakeisti jo teisę naudotis, kai kuriomis ar visomis Internetinės svetainės Paslaugomis, jei Paslaugų gavėjas pažeidė 4.3-4.4, 5.3, 7.2 punktuose nurodytas taisykles arba Lietuvoje galiojančias teisės normas.
9.3. Paslaugų gavėjas iš kurio buvo atimta teisė naudotis Internetine svetaine, be išankstinio Prouvé Lietuva sutikimo negali iš naujo užsiregistruoti Internetinė svetainėje.


10. Apie ką dar mes norime Jus informuoti?


10.1. Taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 26 d.10.1. Taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 26 d.
10.2. Prouvé Lietuva pasilieka sau teisę keisti Taisykles, dėl naujų funkcijų įdiegimo sistemoje, dėl Prouvé Lietuva Internetinės svetainės versijos atnaujinimo, dėl teisinės informacijos atnaujinimo ir kt.
10.3. Apie Taisyklių pakitimus bus paskelbta svetainėje, domeno adresu: www.lt.prouve.com, o Partneriai papildomai bus informuoti el. paštu  arba žinute, kurią gaus į pranešimų dėžutę, esančią svetainėje, domeno adresu: www.lt.prouve.com, prisijungus prie Partnerio Paskyros. Paslaugų gavėjas, kuris nesutinka su pakeitimais, turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį.
10.4. Šiems santykiams reguliuoti taikytinos Lietuvos teisės normos.