Wniosek o utworzenie konta Prouve

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
E-mail
Powtórz e-mail
Telefon
Pesel

Forma prawna

Osoba fizyczna
Osoba fizyczna prowadząca działalność
Spółka

Dane adresowe

Ulica
Numer domu / Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Kraj


Adres korespondencyjny inny niż dane adresowe

Zakładajc konto, za swoje zakupy zapłacisz aż 25% niższą cenę. Nie tylko przy pierwszych, ale również przy każdych kolejnych

A w podziękowaniu za Twoje pierwsze zakupy o wartości minimum 123 złotych, do Twojej paczki dołączymy małą niespodziankę.

Zgody


* Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego Wniosku zapoznałem/-am się z Zasadami Współpracy i Planem Kariery, których treść w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (tj. informacji przeznaczonych do promowania produktów bądź usług Marki Prouvé, spółki Prouvé, jak również sieci Partnerów) na wskazany przeze mnie adres e-mail bądź numer telefonu.
Przemyśl jeszcze tę decyzję. Mogą ominąć Cię ważne informacje. Obiecujemy, że nie będziemy Cię zasypywać mailami ani dzwonić z dziwnymi propozycjami. Wyślemy Ci tylko ważne informacje, na przykład o aktualnych zniżkach. Od czasu do czasu pochwalimy się naszymi sukcesami.

* Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, Numeru Partnerskiego, daty utworzenia Konta, w następujących celach: wykonywania postanowień Umowy, Zasad Współpracy i Planu Kariery, w tym organizacji sieci Partnerów, utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych), zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń, dokumentowania operacji gospodarczych, naliczania punktów, Rabatów bądź Wynagrodzeń i ich do kumentacji, jak również w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okresy wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), a także okresy przechowywania dokumentacji stanowiącej materiał archiwalny lub dokumentacji niearchiwalnej, na warunkach szczegółowo opisanych w postanowieniach pkt. 6 Zasad Współpracy.
Administratorem danych osobowych jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 53-012) przy ul. Wyścigowej 56 H, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, KRS: 0000665414 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS), adres e-mail: info@prouve.com, numer telefonu: +48 786 222 324, www.prouve.com.
Odbiorcami danych mogą być: (1) inni Partnerzy, (2) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, (3) potencjalni Partnerzy Prouvé, (4) franczyzobiorcy Prouvé, (5) przewoźnicy (firmy kurierskie) obsługujący Prouvé, (6) firmy organizujące szkolenia, spotkania, imprezy dla Partnerów, (7) firmy szkoleniowe współpracujące z Prouvé. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpoczęcia współpracy z Prouvé. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem zgody na utworzenie Konta Partnera i zawarcie Umowy.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska, Numeru Partnerskiego na stronie internetowej Prouvé a także na oficjalnej stronie Prouvé na portalu facebook, youtube, Instagram.

Do utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy dystrybucji, na warunkach szczegółowo określonych w Zasadach Współpracy i Planie Kariery, dochodzi z chwilą akceptacji linku aktywacyjnego wysłanego przez Prouvé na indywidualny adres e-mail wskazany przez kandydata na Partnera.

Numer Sponsora
Numer startera

Jeśli posiadasz numer startera wpisz go w tym polu.