Wniosek o utworzenie konta Prouve

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
E-mail
Powtórz e-mail
Telefon
Pesel

Forma prawna

Osoba fizyczna
Osoba fizyczna prowadząca działalność
Spółka

Dane adresowe

Ulica
Numer domu/lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Status odbiorca - przedsiębiorca bez pełnej aktywacji dla zagranicy. Na tym statusie nie można budować struktur.


Adres korespondencyjny inny niż dane adresowe

Zakładajc konto, za swoje zakupy zapłacisz aż 25% niższą cenę. Nie tylko przy pierwszych, ale również przy każdych kolejnych

A w podziękowaniu za Twoje pierwsze zakupy, do Twojej paczki dołączymy małą niespodziankę.*

*wartość pierwszego zamówienia min. 100 punktów, w ciągu 30 dni od rejestracji

Poufność

Zgody


* Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego Wniosku zapoznałem/-am się z Zasadami Współpracy i Planem Kariery, których treść w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę

Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie informacji handlowej (tj. informacji przeznaczonych do promowania produktów bądź usług Marki Prouvé, spółki Prouvé, jak również sieci Partnerów) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli wysyłać Ci e-mail z konkretną ofertą. Obiecujemy, że nie będziemy Cię zasypywać mailami z dziwnymi propozycjami. Wyślemy Ci tylko ważne informacje, na przykład o aktualnych zniżkach. Od czasu do czasu pochwalimy się naszymi sukcesami.

Administratorowi Danych Osobowych na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci nową, dobrą ofertę. Obiecujemy, że informacje, z którymi zadzwonimy będą ważne i interesujące. Przekażemy Ci na przykład informacje o nowych produktach, promocjach czy też zniżkach. Od czasu do czasu pochwalimy się naszymi sukcesami.
Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: do@prouve.com

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 53-012) przy ul. Wyścigowej 56 H, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, KRS: 0000665414 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS), adres e-mail: info@prouve.com, numer telefonu: +48 786 222 324, www.prouve.com.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy [tzn. wykonywania postanowień Umowy, Zasad Współpracy i Planu Kariery, w tym organizacji sieci Partnerów,
- utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych),
- zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń, dokumentowania operacji gospodarczych, naliczania punktów, Rabatów bądź Wynagrodzeń i ich dokumentacji, jak również w celach dowodowych], - a w przypadku wyrażenia powyższych zgód również dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych. Ponadto będę przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie powyższych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz, aż do czasu, kiedy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub wycofasz wcześniej udzieloną zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Chcemy żebyś wiedział, że masz też prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane spółce Prouvé dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) Twojej wyraźnej zgody osoby.
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem naszej usługi. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom odbiorców, tj.:
- osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas usługi w zakresie IT, Kancelarii Księgowo-Rachunkowej, a także franczyzobiorcą Prouvé, firmom szkoleniowym współpracującym z Prouvé, firmom organizującym spotkania, imprezy dla Partnerów,
- innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnikom (firmom kurierskim) obsługującym Prouvé czy też bankom.

Logując się do systemu pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym w jakim zakresie Twoje dane są widoczne dla innych Partnerów Prouvé.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Tobie produktów najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do naszych franczyzobiorców, jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż w takiej sytuacji gwarantujemy wysoki stopnień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie ""Tarcza Prywatności"" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Prouvé na publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska, Numeru Partnerskiego na stronie internetowej Prouvé a także na oficjalnej stronie Prouvé na portalu facebook, youtube, Instagram.

Do utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy dystrybucji, na warunkach szczegółowo określonych w Zasadach Współpracy i Planie Kariery, dochodzi z chwilą akceptacji linku aktywacyjnego wysłanego przez Prouvé na indywidualny adres e-mail wskazany przez kandydata na Partnera.

Numer sponsora
Numer startera

Jeśli posiadasz numer startera wpisz go w tym polu.