Wniosek o utworzenie konta Prouve

 • Polecający (Sponsor)
 • Twoje dane
 • Adres
 • Oświadczenia
Numer osoby polecającej (Numer Sponsora)

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
E-mail
Powtórz e-mail
Telefon
Data urodzenia

Forma prawna

Osoba fizyczna
Osoba fizyczna prowadząca działalność
Spółka

Poufność*

Dane adresowe

Kraj
Województwo
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Numer domu/lokalu


Adres korespondencyjny inny niż dane adresowe

OŚWIADCZENIA


* Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego Wniosku zapoznałem/-am się z Zasadami Współpracy i Planem Kariery, których treść w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że chcę otrzymywać od Prouvé informacje marketingowe (w takim przypadku prosimy o zaznaczenie wszystkich poniższych okienek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prouvé sp. z o.o. sp.k. moich danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail;

wyrażam zgodę na przesyłanie przez Prouvé sp. z o.o. sp.k. informacji handlowych (tj. informacji przeznaczonych do promowania produktów bądź usług marki Prouvé, spółki Prouvé, jak również sieci Partnerów) za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

wyrażam zgodę na używanie przez Prouvé sp. z o.o. sp.k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Dzięki tym zgodom będziemy mogli wysyłać Ci oferty lub ważne informacje, na przykład o aktualnych zniżkach. Od czasu do czasu pochwalimy się naszymi sukcesami. Obiecujemy, że nie będziemy zasypywać Cię wiadomościami z dziwnymi propozycjami.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prouvé sp. z o.o. sp.k. moich danych osobowych w celach marketingowych poprzez publikację mojego wizerunku, imienia, nazwiska, Numeru Partnerskiego na stronie internetowej Prouvé, a także na oficjalnych profilach Prouvé na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) lub kanale Youtube.

Dzięki tej zgodzie Prouvé będzie mogła publikować Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, Numer Partnerski, wizerunek) na oficjalnych stronach internetowych Prouvé, a tym samym informować o Twoich awansach w strukturze Prouvé, czy też publikować Twój wizerunek uwieczniony na zdjęciach lub filmach z imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań organizowanych przez Prouvé.

Udzielenie zgody albo wycofanie którejkolwiek z udzielonych zgód jest możliwe w każdym czasie; wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@prouve.com lub do@prouve.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 53-012) przy ul. Wyścigowej 56 H, NIP: 8992810863, REGON: 366657707, KRS: 0000665414 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS), adres e-mail: info@prouve.com, numer telefonu: +48 786 222 324, www.prouve.com („Prouvé”).
Prouvé przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, numery: PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, Numer Partnerski, data utworzenia Konta, a w razie udzielenia dodatkowej zgody – także wizerunek.
Logując się do systemu pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie Twoje dane są widoczne dla innych Partnerów Prouvé.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy, realizacji postanowień Umowy i jej załączników w postaci Zasad Współpracy oraz Planu Kariery, w tym:
  • organizacji sieci Partnerów, utrzymywania kontaktu z Partnerami, realizacji programów (lojalnościowych, motywacyjnych),
  • umożliwienia Partnerom zamawiania Produktów, dokonywania rozliczeń finansowych, dokumentowania operacji gospodarczych,
  • naliczania punktów, Rabatów i Wynagrodzeń i ich dokumentacji,
  • w celach dowodowych,
 • w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód - również dla celów marketingu naszych produktów i usług, sieci Partnerów oraz w celu przesyłania informacji handlowych.


Na zasadach określonych w RODO masz prawo do:
 • żądania od Prouvé dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania kopii danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa,
 • w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody – prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie takich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail: do@prouve.com albo drogą pocztową do siedziby Prouvé.

Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do naszych franczyzobiorców, jednak chcemy Cię zapewnić, iż w takiej sytuacji gwarantujemy wysoki stopień ochrony danych osobowych.

Pełne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności i polityce cookies dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.prouve.com.

Do utworzenia Konta Partnera i zawarcia Umowy dystrybucji, na warunkach szczegółowo określonych w Zasadach Współpracy i Planie Kariery, dochodzi z chwilą akceptacji linku aktywacyjnego wysłanego przez Prouvé na indywidualny adres e-mail wskazany przez kandydata na Partnera.

Numer startera

Jeśli posiadasz numer startera wpisz go w tym polu.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zakładajc konto, za swoje zakupy zapłacisz aż 25% niższą cenę. Nie tylko przy pierwszych, ale również przy każdych kolejnych

A w podziękowaniu za Twoje pierwsze zakupy, do Twojej paczki dołączymy małą niespodziankę.*

*wartość pierwszego zamówienia min. 100 punktów (z wyłączeniem punktów uzyskanych za zakup Zestawów Startowych), w ciągu 30 dni od rejestracji.